Regulamin sklepuDOSTĘP DO WITRYNY I KORZYSTANIE Z NIEJ


Uzyskanie dostępu do witryny, przeglądanie lub pobranie dowolnej części niniejszej witryny albo dowolnej części jej zawartości, przesłanie danych do niniejszej witryny oraz wykorzystanie niniejszej witryny lub jej zawartości w dowolny inny sposób, zarówno przez zarejestrowanego Użytkownika, jak i niezarejestrowanego gościa, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze warunki w ich dosłownym brzmieniu (stanowią one wówczas umowę między użytkownikiem a Katarzyną Mosna - Bojarską oraz na postanowienia wszystkich stosownych przepisówPRAWO AUTORSKIE


  1. Zawartość serwisu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach serwisu zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów handlowych, klientów).

  2. Żadna część serwisu (m.in. teksty, dokumenty, pliki muzyczne, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela.

  3. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące w serwisie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


  1. Właściciel serwisu stale dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość i wartość informacyjną. Jednakże nikomu nie udziela się żadnej rękojmi ani gwarancji.

  2. Właściciel nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem firmy lub innych strat) będącą następstwem korzystania z informacji zawartych w serwisie. Właściciel serwisu nie ponosi też odpowiedzialności za szkody wynikajace z wadliwie funkcjonujących stron serwisu.

  3. Właściciel nie gwarantuje, że serwis będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Właściciel zastrzega sobie również prawo do zmiany zawartości serwisu lub zablokowania dostępu do niego w każdej chwili.

  4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i wypowiedzi Użytkowników (m.in. na forach, czatach, stronach WWW) oraz za informacje zawarte na stronach WWW reklamodawców lub w innych miejscach w Internecie, do których zamieszczone zostały odnośniki.