KONTAKT

Studio Muzyczne "Wariacja"

tel. +48 604-092-822

e-mail: muzyka@wariacja.com

adres do korespondencji:

Studio Muzyczne Wariacja

Stroma 6

32-087 Pękowice

Dział programowo - artystyczny: pianista, akompaniator i pedagog mgr Andrzej Miedza

Biuro obsługi klientów: mgr Katarzyna E. Bojarska

Dział techniczny: mgr Marek Bojarski

Forum : Joanna Bojarska